Monday, December 10, 2012

3 คีย์หลัก ‘สร้างความเข้าใจระหว่างคู่รัก’ความเข้าใจกัน..ยังคงเป็นหลักสำคัญที่หลายความเห็นยกให้มีความสำคัญ ช่วยประคับประคอง และกระชับสายใยความผูกพัน ส่งเสริมวิถีแห่งรักให้ดำเนินไปอย่างอบอุ่น ซึ่งคนสองคนสร้างได้ด้วยการ พูดคุยบนพื้นฐานของการใช้เหตุผล และความจริงใจ 

มีงานวิจัยหลายชิ้นบอกว่าสำคัญ การเปิดอก แบ่งปันความรู้สึก เรื่องราวทุกข์-สุข ตลอดจนการใช้คำพูดเชิงบวกที่ส่งเสริมความรู้สึกดี ๆ ต่อกัน เป็นปัจจัยสำคัญช่วยลดความตึงเครียด และสร้างความอบอุ่นภายในใจได้ดี ตรงข้ามกับขาดการสื่อสาร ที่อุปสรรคมักจะเกิดขึ้น เพราะไม่รู้ว่าต่างฝ่ายต้องการอะไร

ผสานกับการ ผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน ตามสมควร เป็นส่วนหนึ่งของการปรับจูนยืดหยุ่น ซึ่งบางสถานการณ์หากเคร่งครัดเข้มงวดเกินไป อาจก่อให้เกิดความอึดอัด สะสมเป็นความเครียด และกดดัน ทำให้ความสัมพันธ์ไม่มีความสุขได้

นอกจากการค่อย ๆ เรียนรู้ลักษณะธรรมชาติของคู่รัก และร่วมกันหาความพอดีตรงกลางที่ต่างฝ่ายรับได้แล้ว การหลีกเลี่ยงคำพูด หรือ การกระทำในสิ่งที่คู่รักไม่ชอบซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดความขัดแย้งในรักได้

อย่างไรก็ตาม "ความรัก" เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ และอาศัยความร่วมมือระหว่างคนสองคนช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความสุขอย่างที่ ต้องการ และลงตัว.

แหล่งที่มา  ทีมเดลินิวส์ออนไลน์


No comments:

Post a Comment