Sunday, April 7, 2013

ข้อดีของการเกิดมาเป็นผู้หญิง


เกิดเป็นผู้หญิงไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียไปทั้งหมด มีงานวิจัยหลายด้านที่บอกว่าผู้หญิงได้เปรียบผู้ชายในหลายๆ ด้าน ทั้งเรื่อง สุขภาพ ความสุข สติปัญญา การออกกำลังกาย ฯลฯ

มาดูข้อดีของการเป็นผู้หญิงกันดีกว่า

1.ได้ทำกิจกรรมสุดโปรด คือ ช้อปปิ้ง การช้อปปิ้งทำให้อายุยืน การเดินเลือกของเป็นการออกกำลังกาย การคิดเปรียบเทียบราคาเป็นการลับสมองเพิ่มสติปัญญาอยู่เสมอ

2.มีเพื่อนมากกว่า การผูกมิตร จะช่วยให้ผู้หญิงลดความเครียดต่างๆ ได้ดี ผู้หญิงจะชอบการเข้าหาพูดจากับเพื่อนฝูงมากกว่าผู้ชาย

3.ยิ่งแก่ ยิ่งคม เมื่อวัดกันในช่วงวัยทอง ผู้หญิงจะมีประสิทธิภาพทางสมองมากกว่าผู้ชายเมื่อแก่ตัวลง มีภาวะการณ์อุดตันของหลอดเลือดแดงในสมองน้อยกว่าผู้ชาย และจำนวนเนื้อเยื่อในสมองลดลงน้อยกว่าผู้ชาย ทำให้สมองทำงานได้ดีกว่า

4.หูดีกว่าผู้ชาย 2 เท่า เซลล์ประสาทสมองทั้ง 2 ข้างจะถูกกระตุ้นขณะฟัง ส่วนผู้ชายเซลล์ประสาทจะถูกกระตุ้นเพียงข้างเดียว จึงทำให้ผู้หญิงแยกประสาทการรับฟังการสนทนาได้ดีกว่าผู้ชาย

5.จัดการความโกรธได้ดีกว่า การสแกนสมองสมองพบว่าส่วนของสมองที่ลดทอนความก้าวร้าวของผู้ชายจะเล็กกว่าผู้หญิง ทำให้ผู้ชายระเบิดอารมณ์หรือควบคุมความโกรธได้น้อยกว่าผู้หญิง

 6.ดูแลตัวเองได้ดีกว่า ผู้หญิงจะไปหาหมอมากกว่าผู้ชาย ไม่นับเรื่องอาหารการกินที่ผู้หญิงจะพิถีพิถันมากกว่าผู้ชาย ผู้หญิงจะเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ได้มากกว่า

7.จมูกดีกว่า มนุษย์สามารถแยกแยะกลิ่นได้ถึง 10,000 กลิ่น ผู้หญิงจะทำได้ดีกว่า ด้วยสัญชาติญาณการเป็นแม่ที่ถูกถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษที่ต้องแยกแยะกลิ่น อาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่เป็นพิษออกจากกันให้ลูกน้อย

8.เป็นผู้นำที่ดีกว่า ผู้หญิงจะมีความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ ผู้ชาย จะแสดงอารมณ์ ออกมาในรูปแบบความรุนแรง แต่ผู้หญิงจะใช้ทักษะทางสังคมได้ดีกว่าผู้ชาย เช่นเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดีกว่า ทำงานเป็นทีมดีกว่า รู้สึกรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคนอื่นได้มากกว่า

9.ออกกำลังมากกว่า กิจกรรมที่ผู้หญิงแต่ละวันจะใช้กำลังมากกว่าผู้ชาย ทั้งทำงานบ้าน ช้อปปิ้ง ดูแลลูกๆ ไม่นับรวมกิจกรรมทางสังคมที่ผู้หญิงต้องออกไปพบเจอคนต่างๆ

10.ฉลาดกว่า สมองผู้หญิงเล็กกว่าของผู้ชายแต่สมองที่เรียกว่า Grey Matter มี มากกว่าและอัตราการไหลเวียนของเลือดที่เลี้ยงสมองได้ดีกว่าผู้ชาย ทำให้ผู้หญิงมีหน่วยความจำดีกว่า การเลือกใช้ถ้อยคำที่สื่อสารออกมาได้ดีกว่า

11.กินดีกว่า ผู้หญิงจะคิดว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญมากกว่าผู้ชาย รวมทั้งต่อมการรับรสของผู้หญิงทำงานได้ดีกว่าผู้ชาย เพราะไปสัมพันธ์กันกับการรับกลิ่นที่ผู้หญิงทำได้ดีกว่า ผู้หญิงจึงแยกแยะอาหารที่มีประโยชน์ได้มากกว่า

  
ที่มา: น้ำใสดอทคอม, http://women.postjung.com

No comments:

Post a Comment