Sunday, December 1, 2013

มองความรักด้วยความเข้าใจ อะไร ๆ ก็สวยงาม




       เพราะพื้นฐานครอบครัว นิสัยใจคอ สังคมรอบข้าง รวมถึงการใช้ชีวิต ที่อาจจะแตกต่างกันมาตั้งแต่ต้น จึงต้องอาศัย "ความเข้าใจ" เป็นรากฐานสำคัญในเรื่อง "ความรัก" และ "ความเข้าใจ" ณ ที่นี่ต้องใช้ร่วมกันทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามอยู่ฝ่ายเดียว ก็ไม่วันที่จะเข้าใจกันได้

         ต่างฝ่ายต้องพยายามทำความเข้าใจในกันและกัน เช่น หากอีกคนอาจจะอยากเดินช้อปปิ้งคนเดียว ในขณะที่อีกฝ่ายอยากอยู่ด้วยตลอดเวลา หรืออีกคนอยากไปสังสรรค์กับเพื่อน ๆ บ้างตามโอกาส แต่อีกฝ่ายกลับไม่ค่อยชอบใจ ที่ต้องโดนทิ้งอยู่คนเดียว...เพียงเท่านี้ปัญหาอื่น ๆ ก็จะตามมาแล้ว ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แล้วแค่หันหน้ามาพูดคุย เพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของอีกฝ่าย และยอมรับได้ในวิถีของกันและกัน เชื่อเถอะว่าปัญหาต่าง ๆ ก็จะบางเบาลง

        อย่าลืมว่า "ความรัก" เป็นสิ่งสวยงาม ที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ การปรับตัว การทำความเข้าใจ และยอมรับในสิ่งที่กันและกันเป็น เราก็เป็นเรา เขาก็เป็นเขา หากต้องมาฝืนปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้อีกคนหนึ่งชอบ มันก็คงไม่มีใครมีความสุขนักหรอก (จริงไหม) ทำไมไม่ลองหันมา "เข้าใจ" และ "ยอมรับ" ในกันและกัน เข้าใจว่าเขาหรือเธอเป็นคนแบบนี้ และก็ยอมรับได้ในสิ่งที่เขาหรือเธอเป็นจะดีกว่าไหม

         ลองนึกดูเล่น ๆ ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักของคุณขาดความเข้าใจ ปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นตามมา...การทะเลาะเบาะแว้ง การถกเถียง อารมณ์โกรธ งอน หึง หวง ฯลฯ แค่คิดก็เหนื่อยแล้วใช่ไหม เพราะฉะนั้น พยายามทำความเข้าใจในกันและกันให้มาก ๆ และท้ายที่สุดแล้วสำหรับ "ความรัก" อธิบายไม่ได้ด้วยคำพูด แต่สามารถ "เข้าใจ" ได้ด้วยหัวใจนะจ๊ะ

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

No comments:

Post a Comment