Sunday, December 7, 2014

ของขวัญปีใหม่แบบได้สุขภาพ เลือกง่าย ๆ ด้วยหลัก 5 ป.
         ของขวัญปีใหม่ ซื้ออะไรดีถึงสุขใจผู้ให้ แถมยังดีต่อสุขภาพผู้รับด้วย กรมอนามัยมีคำแนะนำดี ๆ มาบอกกัน

          ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้ว หลายคนก็คงกำลังเลือกซื้อเลือกหาของขวัญให้คนรอบข้าง แต่ของขวัญที่วางขายกันอยู่นั้นก็มีสารพัดสิ่งสารพัดอย่างแตกต่างกันไป สิ่งที่ควรคำนึงถึงให้มากที่สุดก็คือเรื่องคุณภาพของสิ่งของเหล่านั้น เพราะหากซื้อสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานก็อาจกระทบต่อสุขภาพของผู้รับ และเป็นอันตรายถึงชีวิตได้อย่างคาดไม่ถึง งานนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงแนะหลัก 5 ป. ที่จะช่วยให้ทุกคนเลือกซื้อของขวัญปีใหม่ให้เกิดคุณค่ามากที่สุด ตามนี้เลย

1. ป.ประโยชน์

          ป.ประโยชน์ที่ว่านี้ก็คือการเลือกของขวัญปีใหม่ที่มีประโยชน์ โดยคำนึงถึงเพศ วัย และสุขภาพของผู้รับเป็นสำคัญ เช่น

          ถ้าเป็นเด็กก็ควรเลือกของที่สามารถพัฒนาการเจริญเติบโต สมอง หรือการเรียนรู้ ได้แก่ เกมส์ฝึกสมอง อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี เป็นต้น

 
          หากเป็นผู้สูงอายุก็ควรเลือกเป็นของที่ดีต่อสุขภาพ หรือเป็นของที่นำมาใช้เพื่อให้เวลาว่างเป็นประโยชน์ เช่น ผลไม้ ชาสมุนไพร หนังสือ บทเพลงสบาย ๆ เพื่อการพักผ่อน เป็นต้น

 
2. ป.ประหยัด

          ของขวัญปีใหม่ราคาแพง หรูหรา ยี่ห้อดัง อาจเทียบไม่ได้กับของขวัญราคาประหยัดแต่มีประโยชน์ ซึ่งจะมีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้รับมากกว่า อย่างเช่น สินค้าโอท็อป สินค้าหัตถกรรม ที่นำไปใช้งานได้จริง แต่ก็ควรระวังสินค้าเลียนแบบหรือสินค้าราคาถูกแต่ด้อยคุณภาพที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ของเล่นเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องใช้อิเลคทรอนิกส์ เพราะอาจไม่ได้มาตรฐานและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

 
3. ป.ปลอดภัย

          ในการเลือกซื้อของขวัญต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพของผู้รับด้วย โดยเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรองจากหน่วยงานราชการ เช่น หากเป็นอาหารต้องมีเลขสาระบบอาหารหรือ อย. หากเป็นสินค้าอุตสาหกรรมต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ มอก. และสังเกตด้วยว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นควรมีชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า สถานที่ผลิต วันผลิต วันหมดอายุ ระบุในฉลากสินค้าด้วย

4. ป.เป็นไทย

          สินค้าที่ผลิตภายในประเทศและบ่งบอกถึงความเป็นไทย เช่น ผ้าทอหรือผ้าไหมจากศูนย์ศิลปาชีพ ผลไม้ไทย ๆ ทั้งสดและอบแห้ง ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล เช่น กล้วยไม้ บอนสี เป็นต้น เป็นของขวัญที่หาไม่ยาก และยังมีราคาไม่แพง แถมยังเป็นการช่วยอุดหนุนคนไทยด้วยกันเอง เงินทองไม่รั่วไหล

 
5. ป.เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          เลือกของขวัญที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น ไม่บรรจุในภาชนะโฟม ใช้ได้นานไม่เสื่อมเสียง่าย หากเสื่อมสภาพสามารถนำมาซ่อมแซมหรือรีไซเคิลได้ หรือเป็นสินค้าที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบไม้ หรือเป็นของขวัญที่สามารถช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมได้ เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล เป็นต้น

          ส่วนใครที่อยากเลือกซื้อของขวัญประเภทอาหารแห้ง ก็ควรสังเกตด้วยว่าอาหารนั้นมีเชื้อราปนเปื้อนหรือไม่ ถ้าเห็นจุดคราบสีเขียว เหลือง ดำ หรือขาว ดมแล้วมีกลิ่นเหม็นอับ แสดงว่าอาหารแห้งนั้นหมดอายุหรือมีเชื้อราขึ้นแล้ว ควรหลีกเลี่ยง รวมทั้งขนมประเภทแป้ง น้ำตาล มีไขมันสูง อย่างเค้ก คุกกี้ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลาย ไม่ควรซื้อให้เป็นของขวัญ เพราะอาหารเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

No comments:

Post a Comment